Imeniki Seznami  


Mirovanje statusa pooblaščenega inženirja

Član zbornice lahko v času, ko ne opravlja storitev pooblaščenega inženirja deponira člansko izkaznico in enotni žig v evidenčni službi in s tem doseže mirovanje statusa pooblaščenega inženirja. V času mirovanja statusa pooblaščenega inženirja se posameznika izbriše iz imenika IZS.

 

Za mirovanje statusa lahko član zbornice zaprosi kadarkoli, vendar se mu za tekoče leto prizna znižana članarina v višini 42,00 EUR le v primeru, da prejme zbornica vlogo do konca februarja tekočega leta. Komisija za vpis lahko za tekoče leto odobri znižano članarino tudi v primeru, ko prejme vlogo kasneje, a le tistemu članu, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne potrebuje enotnega žiga v tekočem letu. Tej vlogi mora posameznik, poleg enotnega žiga in izkaznice pooblaščenega inženirja, predložiti še zdravniška dokazila ter izjavo, da v tekočem letu ni uporabljal žiga.

 

Z dnem aktiviranja statusa postane član zavezan za plačilo celotne članarine za tekoče leto.

 

Vloge za vpis obravnava komisija enkrat mesečno.

 

 Vloga za mirovanje (94 KB)


 
 
 
 

Dokumenti

 Obrazec za vpis (58 KB)