Imeniki Seznami  


Mirovanje statusa pooblaščenega inženirja

Član zbornice lahko v času, ko ne opravlja storitev pooblaščenega inženirja deponira člansko izkaznico in enotni žig v evidenčni službi in s tem doseže mirovanje statusa pooblaščenega inženirja. V času mirovanja statusa pooblaščenega inženirja se posameznika izbriše iz imenika IZS.

 

Za mirovanje statusa lahko član zbornice zaprosi kadarkoli, vendar se mu za tekoče leto prizna znižana članarina v višini 42,00 EUR le v primeru, da prejme zbornica vlogo do konca februarja tekočega leta. Komisija za vpis lahko za tekoče leto odobri znižano članarino tudi v primeru, ko prejme vlogo kasneje, a le tistemu članu, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne potrebuje enotnega žiga v tekočem letu. Tej vlogi mora posameznik, poleg enotnega žiga in izkaznice pooblaščenega inženirja, predložiti še zdravniška dokazila ter izjavo, da v tekočem letu ni uporabljal žiga.

 

Z dnem aktiviranja statusa postane član zavezan za plačilo celotne članarine za tekoče leto.

 

 Vloga za mirovanje (94 KB)


 
 
 
 

Dokumenti

 Obrazec za vpis (58 KB)