Imeniki Seznami  


Vpogled v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom

Aktivni pooblaščeni inženirji LAHKO opravljajo poklicne naloge pooblaščenih inženirjev po 4. členu ZAID (Ur.l. RS št. 61/17)Ponovno iskanje Išči

 Napredno iskanje

Milena Božić, dipl.inž.grad.
Identifikacijska številka: G-2635
Ime: Milena
Priimek: Božić
Naziv: dipl.inž.grad.
Izobrazba: diplomirana inženirka gradbeništva
Poklicni naziv: Pooblaščeni inženir (projektiranje, nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta)
Podpodročje:
Način opravljanja poklicnih nalog: PNZ d.o.o.
Datum vpisa: 18. 09. 2007
Opomba:
* Področje delovanja:
* Mobitel: 031 598 547
* Telefon: 01 589 65 48
* E-pošta:

 milena.bozicping@pnzpong.si

* Kontaktni naslov: Bratov Učakar 74
* Pošta: 1000 Ljubljana
* Reference: 3. RAZVOJNA OS NM/VINICA, ODSEK 1: A2 LJUBLJANA, PRIKLJUČEK MALINE (km 4,8 do 6,5, 13,8+78
• 17,8+86), IDP
• GKP G6 ŠKOFLJICA/PETRINA, ODSEK GORNJE LOŽINE/KOČEVJE, IDP
• LC MEDLOG LOPATA, PZI
• KRIŽIŠČE NA GORIŠKI IN LOKAVŠKI CESTI V AJDOVŠČINI, IDP
• REKONSTRUKCIJA CESTE TER GRADNJA HODNIKA ZA PEŠCE V SP. GORJAH, IDP

* Objavljeno v kolikor imamo soglasje člana