Imeniki Seznami  


Vpogled v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom

Aktivni pooblaščeni inženirji LAHKO opravljajo poklicne naloge pooblaščenih inženirjev po 4. členu ZAID (Ur.l. RS št. 61/17)Ponovno iskanje Išči

 Napredno iskanje

Ksenija Štern, univ.dipl.inž.grad.
Identifikacijska številka: G-1494
Ime: Ksenija
Priimek: Štern
Naziv: univ.dipl.inž.grad.
Izobrazba: univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva
Poklicni naziv: Pooblaščeni inženir (projektiranje, nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta)
Podpodročje:
Način opravljanja poklicnih nalog: LAMELA d.o.o.
Datum vpisa: 20. 10. 1999
Opomba:
* Področje delovanja:
* Mobitel: 040 613 017
* Telefon: 02 300 04 60
* E-pošta:

 ksenija.sternping@lamelapong.si

* Kontaktni naslov: Ulica Roberta Kukovca 8A
* Pošta: 2000 Maribor
* Reference: TEŠ, BLOK 6, VODENJE GEOTEHNIČNIH RAZISKAV IN ZDELAVA ELABORATOV TEMELJENJA, OP ZA GEOTEHNIKO
• AC SLIVNICA DRAŽENCI, VODENJE RAZISKAV IN IZDELAVA ELABORATOV ZA TRASO IN OBJKTE, OP ZA GEOTEHNIKO
• MMP SOČERGA, ODGOVORNI VODJA PROJEKTA, ODGOVORNI PROJEKTANT NAČRTA SEVERNE PILOTNE STENE L=247
• ŽELEZNICA, REKONSTRUKCIJA V PAVLOVCIH IN IVANJKOVCIH, ODGORONI PROJEKTANT NAČRTA SANACIJE TAL Z GRUŠČNATIMI SLOPI
• VISOKOVODNI NASIP DOGOŠE IN DUPLEK, VODENJE GEOLOŠKIH IN HIDROGEOLOŠKIH RAZISKAV IN IZDELAVA ELABORATOV, OP ZA GEOTEHNIKO

* Objavljeno v kolikor imamo soglasje člana