Imeniki Seznami  


Navodila za plačilo članarine

Član Inženirske zbornice Slovenije je dolžan plačevati letno članarino. Obveznost plačevanja se v skladu z Zakonom o graditvi objektov začne s prvim dnem v mesecu, ki sledi včlanitvi v zbornico. Članarina velja do konca tekočega leta.

 

Inženirska zbornica Slovenije pošilja račune članom, ki so dolžni članarino plačati v 15 dnevih od izdanega računa.

 

V kolikor želi članu plačati članarino podjetje lahko le to članarino poravnajo na naslednja načina:

  • računovodstvu IZS pošljejo vlogo za izdajo zbirnega računa za plačilo članarine članov IZS po seznamu (člane IZS navedejo z imenom, priimkom in identifikacijsko številko),
  • v podjetju sprejmejo sklep, da bo to članarino plačalo podjetje (sklep za IZS pri izdaji zbirnega računa ni obvezen, je pa zaželen zaradi evidentiranja v računovodstvu za tekoče leto).

 

V primeru, da bo podjetje plačalo članarino za več inženirjev z enim virmanom nam mora podjetje poslati specifikacijo plačila. V primeru plačila članarine za vsakega člana posebej predlagamo, da v računovodstvu pripišejo sklicevanje na številko iz položnice.

 

Članarina velja od 01.01. do 31.12. tekočega leta in je ni mogoče obračunavati delno.