Ostalo  


Ustanovitev

Ustanovitev evropskega sveta inženirskih zbornic

V petek 26. septembra 2003 je bil na Dunaju ustanovljen Evropski svet inženirskih zbornic (ECEC) - Ustanovni dokument je podpisalo deset držav - Pooblašceni inženirji, ki delujejo na podrocju graditve objektov, združeni v Evropi

 


Deset evropskih inženirskih zbornic oziroma inženirskih organizacij, kot nosilk javnih pooblastil na podrocju graditve objektov v svojih državah, je v petek 26. septembra na Dunaju podpisalo dokument, s katerim je bil ustanovljen Evropski svet inženirskih zbornic ( European Council of Engineers Chambers ali krajše ECEC).

 

S tem so pooblašceni inženirji iz Slovenije in Evrope dobili svoje predstavnike in zastopnike svojih interesov tudi v Evropi oziroma Evropski uniji.

 


Ustanovitev sveta so pozdravili najvišji predstavniki dunajskih oblasti in avstrijski poslanci v Evropskem parlamentu.

 

Ustanovni dokument, katerega je v imenu Inženirske zbornice Slovenije podpisal predsednik zbornice, mag. Črtomir Remec, so podpisali še predstavniki pooblašcenih inženirjev iz Nemcije, Italije, Avstrije, Ceške, Poljske, Slovaške, Madžarske, Hrvaške in Crne gore. Predstavniki so sprejeli statut, izvolili organe sveta in se dogovorili o nadaljnjih aktivnostih.

 

Ustanovitvi je prisostvoval tudi predstavnik Litve, medtem ko sta interes za pridružitev ECEC pokazali že tudi Grcija in Turcija.

 


Evropski svet inženirskih zbornic (ECEC) je osnova, na kateri bo v prihodnosti zgrajena Evropska inženirska zbornica in je krovna organizacija vseh nacionalnih inženirskih zbornic in zvez, ki nosijo javno pooblastilo na podrocju graditve objektov.

 

ECEC je neprofitna, nekomercialna in nevladna organizacija, ki aktivno zastopa profesionalne interese inženirjev, clanov nacionalnih inženirskih zbornic, v odnosu do teles Evropske komisije in Evropskega parlamenta. ECEC spodbuja, predlaga in spremlja proces sprejemanja skupne Evropske regulative in harmonizacije nacionalnih zakonodaj na podrocju prenosa javnih pooblastil na inženirske zbornice v vsej Evropi.