Register of Certified Engineers  


Access to the Directory of Certified Engineers

Number of Engineers: 7148Search again Search in IZS Directory

 Advanced search

0 Stojan IHANEC, univ.dipl.inž.el.
Registration number: 04561
Identification number: E-1034
Scientific title: -
Name: Stojan
Surname: IHANEC
Title: univ.dipl.inž.el.
Education: univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike
Authorization:
  • odgovorni projektant načrtov električnih inštalacij in električne opreme ter načrtov telekomunikacij za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
  • odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
  • odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
Function in IZS:
Credit points: 10
Date of obtaining certification:
Note: