E-Izobraževanja  


Veliki infrastrukturni projekti v Sloveniji

Prometne prioritete, način financiranja in makroekonomski učinki
Inovativni pristopi za trajnostne infrastrukturne rešitve
Posodobitev pojma infrastruktura in opredelitev ciljev