E-Izobraževanja  


Uvodni nagovor

Uvodni nagovori

prof. dr. Miroslav Premrov
dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor
mag. Darja Kocjan, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet, MzI
Boris Stergar, predsednik Društva za ceste SV Slovenije