E-Izobraževanja  


Nova zakonodaja - predstavitev 2017

Predstavitev nove zakonodaje (ZUreP-2, GZ in ZAID)

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)
Gradbeni zakon (GZ)
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)