Dobra inženirska praksa  


Industrijski objekti

OBJEKT: Izkoriščanje odpadne toplote v Tovarni proteinskih koncentratov (TPK) Perutnina Ptuj

Izkoriščanje odpadne toplote zajema popolnoma nov sistem izkoriščanja odpadne toplote iz odpadne pare, skladiščenje odpadne toplote in njeno uporabo v proizvodnih procesih PC Mesne industrije. Sistem rekuperacije sestavljajo trije podsistemi. 


OBJEKT: Fotonapetostna elektrarna Davidov Hram Žalec

Podjetje ENERSIS d.o.o. je v mesecu januarju 2009 predalo v pogon do sedaj največjo slovensko fotonapetostno elektrarno. Njena instalirana vršna moč znaša 222,56 kWp. Elektrarno sestavlja 1035 monokristalnih fotonapetostnih modulov moči 215 Wp. Izkoristek modulov znaša 17,3 %, izkoristek vgrajenih celic pa presega 22 %.


OBJEKT: Bioplinarna Nemščak

Investitor Panvita Ekoteh d.o.o. je na lokaciji farme Nemščak zgradil bioplinarno za proizvodnjo bioplina iz gnojevke, koruzne silaže in stranskih živalskih proizvodov (SŽP2 in SŽP3) in energetski center za kogeneracijo toplotne in električne energije iz bioplina. Električna moč kogeneracije je 1,4 MW. Toplotna energija iz kogeneracije se uporablja za ogrevanje gnilišč bioplinarne, za pripravo pare za sterilizacijo stranskih živalskih proizvodov, za ogrevanje obratne in upravne stavbe bioplinarne ter za ogrevanje hlevov farme.


OBJEKT: Visoko regalno skladišče II

Trimo že vrsto let sodeluje pri gradnji številnih visoko regalnih skladišč. Obogaten z izkušnjami ter znanjem je za potrebe lastnega skladiščenja vhodnih in izhodnih materialov razvil sistemsko rešitev za visoko regalna skladišča, ki jo bo skozi interne projekte preizkusil in izpopolnil, nato pa tudi ponudil zunanjim partnerjem.


OBJEKT: Portoval

Projekt Portoval je poskus alternativne obravnave urbanizma in arhitekture nakupovalnih centrov. Kompleks centra sestavljajo masiven podstavek s tremi prosojnimi paviljoni iz lahke konstrukcije.

Zahtevni arhitekturni pogoji, lahkost konstrukcije, prosojnost, svetlost ter odprtost, hkrati pa izjemna obremenjenost prostora, so bili ključni razlogi za uporabo jekla kot nosilnega materiala konstrukcije mnogokina.

Zahtevna konstrukcija je zahtevala nestandardne pristope h konstruiranju in dimenzioniranju elementov ter interaktivnost z arhitekti, inštalaterji ter drugimi soudeleženimi v postopku projektiranja.

Brez uporabe modernih računalniških rešitev, bi zasnova nedvomno težila k poenostavitvam, ki ne bi tako jasno odražale vseh prednosti jekla v arhitekturi.

 


OBJEKT: Krka - obrat NOTOL

NOTOL je tovarna trdnih farmacevtskih oblik z najvišjo stopnjo avtomatiziranja v Evropi. Tovarna sestoji iz treh objektov skupne površine 23.124 m2, 4. proizvodnih otokov za granulirne linije, 11. proizvodnih otokov za tabletirke, 4. proizvodnih otokov za dražirne ali oblagalne linije, 2. proizvodnih otokov za kapsulirne linije in pakirnih linij. Projektirana letna zmogljivost je 2,5 milijarde tablet, obloženih tablet in kapsul.