Disciplinski postopki  


O disciplinskih zadevah zoper člane poklicne zbornice na prvi stopnji odloča disciplinska komisija, na drugi stopnji pa disciplinsko sodišče zbornice. Pred disciplinsko komisijo in disciplinskim sodiščem zastopa obtožbo disciplinski tožilec.

 

Disciplinske kršitve članov poklicne zbornice, delovanje disciplinskih organov zbornice, disciplinski postopek in kazni za disciplinske prekrške so določene z disciplinskim pravilnikom.

 

deutsche-apotheke.net/modafinil

deutsche-apotheke.net

 

 

Sestave disciplinskih organov so objavljene tukaj.