Ostalo  


BUILD UP SKILLS

 

 

 

 

 

Tehnologije URE in OVE - BuildupSkills Slovenia (IEE) ali kako do potrebnih znanj in veščin za izvajalce skoraj nič energijskih hiš 

 

 

Naloga projekta je v okviru široke nacionalne platforme evidentirati ključna področja skoraj nič energijske gradnje, evidentirati napredne URE in OVE tehnologije za dosego ciljev 20-20-20 do 2020 na področju stavb, ugotoviti pomanjkljivosti na strani izvajalskega kadra, ki so vzrok za to, da načrtovane nizkoenergijske rešitve ne zaživijo v praksi, ter izdelati program za vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje obrtnikov, izvajalcev vključenih v izvajanje skoraj nič energijskih stavb.

 

Vabimo vas, da se vključite v spletno platformo projekt  http://platforma.buildupskills.si/, preko katere lahko podajate svoja mnenja in predloge za izboljšanje stanja.

 

Končni izdelek projekta bodo predstavljali nacionalni vsebinsko in časovno opredeljeni načrti na področju izobraževanja in usposabljanja, ki bodo s svojim izvajanjem omogočili pripravo konkretnih poklicnih kvalifikacijskih shem in posledično uresničitev ciljev trajnostne energijske politike na področju stavb do leta 2020.

 

 

Anketa

 

Kot osnovo za pripravo načrtov potrebujemo posnetek stanja in pa seveda seznam vaših potreb, zato smo vam pripravili ANKETO.

 

 Navodila za anketo (620 KB)

 

 Anketni list (688 KB)

 

 

Več informacij  http://platforma.buildupskills.si/.